Adatvédelmi tájékoztató

Amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.

b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és

c) azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

d) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából

e) megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

f) Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.

g) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

h) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Társaságunk az Ön személyes adatait

a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.

b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.

c) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága

2. Céges információk

Cégnév: Boldog Eszter e.v.

A Társaságunk székhelye: 2151 Fót, Szőlőskert utca 1

Weblap: www.marketingtribe.hu

Kapcsolattartás: email, telefon

Telefonszám: 06-30-225-2638

E-mail cím: info@marketingtribe.hu

Adószám: 55505471-1-33

Nyilvántartási szám: 54197882

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére / Társaságunk adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége (e-mail cím): info@marketingtribe.hu

Kamarai tagság: BU55505471

Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége: Websupport Magyarország Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

3. Az általunk kezelt adatok:

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja: Honlap látogatása. Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás, a látogatottság mérésére, statisztikai célok

Jogalap: Társaságunk jogos érdeke

Kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja és időtartama, a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

1 hónap

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja: E-mail küldés ajánlatkérés, kapcsolatfelvétel céljából

Jogalap: hozzájárulás

Kezelt adatok: teljes név,e-mail cím, egyéb személyes üzenet

Időtartam: 5 év

A weboldal látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha a „Kapcsolat” adatlap kitöltésével szeretnének üzenetet küldeni. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info@marketingtribe.hu e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 20 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

4. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást. Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik. A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását. Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

5. Milyen sütiket alkalmazunk?

Típus: nyomkövető süti

Név: Google Analytics

Hozzájárulás: nem igényel

Leírás: A honlap látogatóinak számának mérésére és az oldal használati szokásaira vonatkozó anonim adatok gyűjtése (pl. oldalon eltöltött idő)

Cél: Statisztikai elemzés készítése

Érvényesség: 180 nap

Típus: remarketing süti

Név: Google Analytics

Hozzájárulás: nem igényel

Leírás: A honlapot meglátogató számítógép IP címét megőrzi a rendszer

Cél: Hirdetések megjelentetése a honlapot korábban meglátogató személyek részére

Érvényesség: 180 nap

Típus: Facebook pixel süti

Név: Facebook pixe

Hozzájárulás: nem igényel

Leírás: A honlapot meglátogató számítógép IP címét megőrzi a rendszer

Cél: Hirdetések megjelentetése a honlapot korábban meglátogató személyek részére

Érvényesség: 180 nap

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt: https://www.google.com/policies/technologies/types /

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu

https://www.facebook.com/business/gdpr

olvashat.

6. Mit kell tudni a honlapon keresztül történő kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelésünkről?

Ön a kapcsolati űrlap kitöltése során tett nyilatkozatával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §). Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

7. Egyéb adatkezelési kérdések

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben. Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljeskörűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

8. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400  Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, időtartamáról,

ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről, adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással. 

9. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre? 

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.) 
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv) 
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.) 
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.) 
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) 

10. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a marketingtribe.hu/adatvedelmi-tajekoztato weboldalon történik.

 1. Adatkezelés hírlevél küldésre vonatkozóan

11.1 Az adatkezelés által érintett adatok köre

Amennyiben Ön a weboldalon, vagy Facebook leadgyűjtőn keresztül a feliratkozik az „A Te Marketingesed” hírleveleire az adatkezelés az Ön alábbi személyes adatait érinti:

név (keresztnév)

e-mail cím.

A weblapon mindenki saját adataival iratkozhat fel az Adatkezelő hírleveleire. Az Adatkezelőnek nem áll módjában ellenőrizni a feliratkozás során megadott személyes adatok helyességét, azaz a személyazonosságot. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben valaki más személyi adatait felhasználva jár el, adott esetben polgári jogi, illetve büntetőjogi felelősség is terhelheti!

11.2 Az adatkezelés jogalapja és célja

Amennyiben Ön a fentiek feliratkozik az Adatkezelő hírleveleire adatkezelés jogalapja az Ön előzetes tájékoztatását követően adott hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

 • Marketing témájú hírlevelek küldése
 • Szolgáltatások, termékek bemutatása a https://marketingtribe.hu szolgáltatásai közül

11.3 Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli személyes adatait.

Tájékoztatjuk, hogy Ön a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni az Adatkezelőhöz címzett nyilatkozatával, amelyet az alábbi módokon tehet meg:

 • legegyszerűbben az Önnek megküldött hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra való kattintással
 • e-mailben az e-mail címre küldve: info@marketingtribe.hu

Hozzájárulásnak visszavonását követően az Adatkezelő haladéktalanul törli az Ön valamennyi adatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábban, hozzájárulása alapján végzett adatkezelések jogszerűségét.

11.4 Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

A hírlevelek küldését a MailerLite mint adatfeldolgozó végzi:

(a) MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland, if the Customer’s billing address on the applicable Order Form is located in the EEA, UK or Switzerland; vagy

(b) MailerLite, Inc., a Delaware corporation at 548 Market St, PMB 98174, San Francisco, CA 94104-5401, United States, if the Customer’s billing address on the applicable Order Form is located anywhere else in the world

Az adattovábbítás megfelelőségét az Általános Adatvédelmi Kikötések alkalmazása garantálja. https://www.mailerlite.com/gdpr-compliance)

A honlap tárhelyét a Websupport Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.) biztosítja.

11.5 Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a 11.3. pontban jelzett módon. Felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, korlátozhatja azok kezelését, valamint kérheti kezelt személyes adatai átadását. Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet (GDPR [általános adatvédelmi rendelet] – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS [EU] 2016/679 RENDELETE [2016. április 27.] a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) előírásaival, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), illetve bírósághoz is fordulhat.

Budapest 2022.11.14